Uitgelicht Sensire

Voor èchte resultaten!

19-01-2015 tot 31-03-2016

 

Opdrachtomschrijving

Het verzorgen van de transitie van de volledige kantoorautomatisering van een grote zorgorganisatie (circa 3400 medewerkers en 70 locaties) in het oosten van het land, naar het cloud platform (PaaS) van de ICT dienstverlener.

 

Werkzaamheden

Knelpunten autorisatiebeheer inzichtelijk maken

Opstellen voorstel herinrichting (processen, tooling, Active Directory)

Het terugbrengen van meerdere gebruikersaccounts per medewerker (bij meerdere actieve dienstverbanden) naar één gebruikersaccount en één e-mailadres

Het opschonen van gebruikersaccounts binnen de Active Directory, SAP ISH-Med en SAP HR ten behoeve van het minimaliseren van het benodigde aantal licenties

Het koppelen van het personeelssysteem en de Active Directory voor het automatisch aanmaken, uitschakelen en verwijderen van gebruikersaccounts binnen de Active Directory en SAP HR

Het inrichten van Identity Access Management (IAM) tooling

De ontwikkeling en implementatie van nieuwe Servicedesk tooling t.b.v. gebruikersaccounts (incl. gedeelde mailboxen en speciale accounts)

De ontwikkeling en implementatie van een Workflow Management Systeem, waarmee de gebruikersorganisatie zonder tussenkomst van de ICT Servicedesk gebruikersaccounts kunnen activeren, gedeelde mailboxen kan beheren of software kan aanvragen

Het borgen van de nieuwe richtlijnen, werkwijze en beheer in de ICT organisatie