Disclaimer

Voor ├Ęchte resultaten!

COPYRIGHT EN INHOUD

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. BeOrange Management & Coaching probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

TEKSTEN EN TARIEVEN OP DE SITE

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. BeOrange Management & Coaching kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

EXTRA INFORMATIE

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. BeOrange Management & Coaching heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

LINKEN NAAR DEZE SITE

Het is de gebruiker van deze website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

 

DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE

BeOrange Management & Coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. BeOrange Management & Coaching wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. BeOrange Management & Coaching is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.