Aanbevelingen

Voor èchte resultaten!

 


5 april 2017

STEFAN RABEN

Platform Consultant bij Cam IT Solutions B.V.

Een jaar lang heb ik met Onno mogen samenwerken aan een project om een klant infrastructuur te migreren naar een PaaS platform. Deze bestond uit meerdere onderdelen zoals server migraties, Exchange migraties, fileshare naar SharePoint, applicatie migratie, overgang van Citrix naar Web gebaseerd werken. Onno had hierbij de rol als projectleider. Hij heeft de kar uitstekend weten te trekken in dit traject en wist zich snel eigen te maken in de organisaties en de materie. Ondanks de complexe uitdagingen wist Onno de rust en het overzicht te bewaren. Dankzij zijn kennis op het gebied van relationele databases wist hij verschillende gegevensbronnen in praktische stuurinformatie om te zetten. Daarnaast is Onno als persoon erg prettig om mee samen te werken, hopelijk treffen wij elkaar daarom in de toekomst nog in een project!


11 januari 2015

JUDITH DE GRAAFF

Project Management Officer (PMO) bij Rabobank

Het afgelopen jaar heb ik intensief met Onno samengewerkt in diverse zeer uitdagende projecten. Onno vult de rol van projectmanager op een seniore manier in. Hij is uitermate goed in staat om ingewikkelde projecten te splitsen in overzichtelijke gedeeltes. Hij weet het projectteam op een zeer professionele wijze vorm te geven, te motiveren en te laten acteren door nut, urgentie en noodzaak duidelijk over te brengen. Teamleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden en krijgen ruimte en vrijheid om hun rol binnen de uitgezette kaders te vervullen. Afspraken zijn helder en duidelijk en laten weinig ruimte voor miscommunicatie over. Onno weet ook zeer goed hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Hierdoor zijn de diverse rapportages overzichtelijk voor alle lagen in de organisatie. Ik heb onze samenwerking als erg prettig ervaren en zou graag in de toekomst deze samenwerking willen voortzetten!


7 januari 2015

RICHARD STAVLEU

Communicatiemedewerker bij Rabobank

Kenmerkend voor de stijl van Onno vind ik dat samenwerken bij hem echt sámen werken is. Hij geeft teamleden het vertrouwen om in de benodigde vrijheid te kunnen handelen en is altijd bereid je te ondersteunen als je hulp nodig hebt. Daarbij houdt hij op een prettige wijze vinger aan de pols en relateert alle inspanningen aan het uiteindelijke doel. Ik vind Onno een projectmanager die duidelijk aan het roer staat en toch tegelijkertijd zeer benaderbaar blijft en openstaat voor andere inzichten. De projecten die ik met Onno heb mogen draaien waren gevoelig waarbij met uiteenlopende sentimenten rekening gehouden moest worden. Hij wist daar uitstekend mee om te gaan en een prima balans te vinden tussen gebruikers- en organisatiebelangen. Kortom, iemand die je absoluut aan boord wilt hebben als er lastige klussen geklaard moeten worden en je een sterk projectteam nodig hebt. Ik teken zonder meer in als Onno mij nodig zou hebben voor een project!


5 januari 2015

SYTZE WYBENGA

Programmamanager bij Rabobank

In het afgelopen jaar dat ik Onno heb gewerkt heb ik hem leren kennen als een kundige projectmanager die rust en kracht uitstraalt. Onno heeft een tweetal projecten binnen de Infradivisie van Rabobank Groep ICT tot een goed einde gebracht. Beide projecten werden gekenmerkt door een groot zakelijk belang en een grote tijdsdruk waarbinnen de werkzaamheden moesten worden afgerond. Onno heeft dit op een uiterst professionele wijze gedaan, waarbij hij de vaak complexe omgeving op een prima wijze heeft gemanaged. Daarnaast is Onno ook nog eens een prettige collega om mee samen te werken en als het aan mij ligt zal dat in de toekomst ook zeker nog wel weer eens gebeuren.


3 oktober 2013

GERARD HULSBOS

Manager Projectenbureau bij HagaZiekenhuis

Ik kijk met plezier en voldoening terug op de periode dat ik met Onno heb samengewerkt. Onno heeft namelijk op een zeer professionele wijze invulling gegeven aan de rol van projectmanager. Onno had de opdracht om een complex project te begeleiden. Dit project had als doel het realiseren van een virtuele werkplek voor de medewerkers van het HagaZiekenhuis. Dit project kende vele uitdagingen op technisch, functioneel en procesniveau. Op alle niveaus weet Onno de juiste methoden toe te passen. Onno is sterk in de communicatie. Door zijn toegankelijkheid, flexibiliteit en duidelijkheid weet hij slagvaardig op te treden. Onno heeft tevens een stevige basis gelegd voor Identity en Access Management. Deze basis biedt de mogelijkheid om bij indiensttreding van een medewerker automatisch een inlogaccount aan te maken en autorisaties toe te kennen. Ook dit project werd door Onno op dezelfde professionele wijze gemanaged.


25 februari 2013

JAN WOUTER VORDERMAN

Projectmedewerker bij HagaZiekenhuis

It has been a great pleasure to work for Onno as being my direct project manager during my job at the HagaZiekenhuis. What I really appreciated is his capability of operating in a very professional way, keeping a positive attitude towards challenges on the road, and radiating a calmness and friendly nature. Onno connects easily and strategically to very different people, which is a great asset for his project manager job. By doing so, he reaches his goals and is able to go beyond bare necessities. I would definitely work with him again in the future, if I would have the chance.


18 mei 2012

ANDRIES HOGEVEEN

Projectmanager bij Rabobank

A brief recommendation, he says…

Onno is a wel qualified and eager projectmanager. Onno seeks his ways to getting things done. And getting things done, means with an eye for quality and within time. He was a fine colleague to work with, he has a good eye for risk management, just what a good projectmanager needs. We were glad that he was a part of out team for almost 1 year. Onno left on his own descission.


31 maart 2012

WENDY BREURE

Project Management Officer bij Rabobank

Onno is een implementatiemanager / projectmanager die zich strak aan het geaccordeerde plan houdt en voortdurend tijd, geld en kwaliteit bewaakt. Bij ieder verzoek buiten het plan gaat hij na of dit past in het budget en of het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Onno staat dicht bij het projectteam en zorgt voor een goede sfeer binnen het team. Onno kun je altijd benaderen bij vragen en heeft door zijn ervaring een toegevoegde waarde voor ieder project! Ik heb veel geleerd tijdens de samenwerking met Onno en ook heel veel plezier gehad. Ik hoop ook op een nieuwe samenwerking in de nabije toekomst!


7 februari 2011

ELDERT KOPS

Consultant bij Inter Access B.V.

Gedurende een periode van bijna twee jaar heb ik het genoegen gehad nauw samen te werken met Onno. Gedurende deze samenwerking heb ik Onno leren kennen als een zeer competent projectmanager die, door het creëren van commitment, zorgt dat iedereen zich betrokken voelt bij het project. Onno creëert een sfeer waarin iedereen het beste resultaat neer wil zetten.

Hij heeft duidelijk een passie voor het allerbeste resultaat dat hij het liefst samen bereikt. Daarom staat hij denk ik altijd open voor suggesties (hoe creatief deze ook mogen zijn). Wanneer definitieve keuzes gemaakt moeten worden maakt hij deze en door in die besluitvorming mensen te betrekken stoot hij mensen niet voor het hoofd.

Hij is altijd duidelijk als het gaat om wat er wordt verwacht en wanneer er geleverd moet worden en zal op tijd ingrijpen indien nodig, maar hij denkt zelf altijd actief mee over de invulling en daarmee gedraagt hij zich meer als meewerkend voorman dan als baas. Hij laat discipline en volharding zien en geeft niet op tot het doel is bereikt iets dat de mensen om hem heen inspireert naar mijn mening.

Onno gelooft in openheid en niets is onbespreekbaar en dat is prettig voor de werksfeer en zorgt denk ik voor nog betere resultaten. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op stress en ik heb veel respect voor hoe hij werk, privé en voortdurende zelfontwikkeling allemaal moeiteloos lijkt te combineren. Onno gaat door totdat het resultaat is bereikt met passie voor zijn vak, punt.

Ik ken Onno als een inspirerend resultaatgericht mens-mens, iemand waarmee ik graag weer zou samenwerken!


28 december 2010

RAUL KOOPMAN

Unit Manager bij Inter Access B.V.

During his career at Inter Access Onno was an example project manager for the organization. Onno is result driven, on time with his deliverables, no surprises and all this in a very constructive environment which he creates within his project team. Onno is client driven, able to identify his stakeholders and act as a ‘trusted advisor’.


4 december 2010

BOBBY PRINS

Consultant bij Inter Access B.V.

Onno excels in his role as a truly experienced project manager and is a great person in general. Onno pays a lot of attention to detail and is always looking for ways to improve his own performance. His positive attitude and level of professionalism motivated me to do a better job. Knowing what was expected of me, Onno’s skills as a project manager allowed me to fully concentrate on my own tasks as a system engineer. I am looking forward to work with Onno again in future projects.


30 augustus 2010

PETER VAN IJSSELDIJK

Projectmanager bij Getronics

Onno excels in his role as a truly experienced project manager and is a great person in general. Onno pays a lot of attention to detail and is always looking for ways to improve his own performance. His positive attitude and level of professionalism motivated me to do a better job. Knowing what was expected of me, Onno’s skills as a project manager allowed me to fully concentrate on my own tasks as a system engineer. I am looking forward to work with Onno again in future projects.


23 oktober 2009

JOHN MARTHEZE

Projectmedewerker bij Inter Access B.V.

Onno is without doubt one of the finest and most skilled project managers that I have ever worked with. He has always been there for the members within his project team and more importantly, the customer. His focus on project deadlines, the dedication towards team members, and the fast pace of tackling issues are just examples of competences he displays in his work. Too bad we are not colleagues anymore but I will always keep him in my mind in case of future projects or as just an example of professionalism.


18 februari 2009

SANDER BOTMAN

Consultant bij Inter Access B.V.

Onno is always recommended and people are always positive about him. This is one of the few times that somebody really deserves it. Without overdo, it’s always a pleasure to work with Onno. Make sure that you’re also keen and on time, because you will lose face next to Onno because he will be. Next time we enter the battlefield (or some kind of project), I’ll always accept the opportunity to stand next to his side and be proud if this opportunity is given.


28 november 2008

ERIC GROOT

Architect bij Inter Access B.V.

Onno is probably the best Project Manager I ever worked with. Onno takes care of everything a technician don’t want to worry about. He manages and organize terrificly, is very supporting and stimulating for the technical crew and assures we work on the right things. Onno keeps the customer awake and happy and plays an important role in making the business relationship (and work) last for a long time. I hope we will continue in making our projects rock!


11 oktober 2008

RON HUB

Consultant bij Inter Access B.V.

Onno van Beek is a natural born leader with very good communication and leadership skills. He’s one of the few project leaders who are able to ‘really’ listen to his project members. Besides these professional skills, Onno is also a pleasant person to be around.


9 oktober 2008

HUIB KLAPWIJK

Consultant bij Inter Access B.V.

I had a pleasure to work with Onno van Beek on two or more major IT project. Onno van Beek was fantastic to work with. Onno van Beek is a wise natural born leader with very good communication skills. He listens to the people in the projectteam to achieve maximum quality/value for the customer.


6 juni 2008

JORIS WEBER

Site Manager bij Getronics

Onno has a lot of knowledge about IT business and processes. Within a short amount of time he has grown to a senior project manager. Besides that it was fun to work with him.