Even voorstellen…

Voor èchte resultaten!

Wie ben ik?

Mijn naam is Onno van Beek. Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en woon in Vlaardingen.

Ik ben rustig, werk gestructureerd, ben positief en resultaatgericht. Humor en collegialiteit binnen een projectteam vind ik zeer belangrijk en essentieel om samen, binnen beschikbaar gestelde tijd en budget, de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

Sinds 1989 ben ik werkzaam binnen de wereld van ICT en heb naast de benodigde certificeringen veel praktijkervaring in verschillende branches.

Als projectmanager heb ik ruim 20 jaar ervaring in complexe multidisciplinaire projecten.

Door mijn manier van werken ben ik in staat een projectteam in korte tijd aan mijn kant te krijgen, waarna we gezamenlijk naar het resultaat kunnen toewerken. Door mijn ervaring ben ik, naast het opstarten van nieuwe projecten, ook in staat om lopende/vastgelopen projecten snel vlot te trekken, om deze vervolgens succesvol af te ronden.

Mijn drijfveren

persoonlijke-kleurengrafiek

 

 

 

De kleur oranje in de bedrijfsnaam staat voor resultaatgerichtheid. Dit is gebaseerd op de kleuren binnen het model van waardensystemen (zie verderop op deze pagina).

Mijn persoonlijke scores op de 7 kleuren binnen het model worden in de volgende grafiek weergegeven:

 

 

 

 

De twee hoogste scores toegelicht:

Oranje…
… is resultaatgericht;
… is gericht op het waarnemen van kansen en het behalen van succes;
… gaat uitdagingen aan;
… is sterk gericht op doelen en middelen;
… denkt dat ‘willen’ belangrijker is dan ‘kunnen’.

De kracht van oranje: is gedreven en doelgericht, zoekt alle mogelijkheden om resultaat te behalen en verliest tegenspelers niet uit het oog.

Blauw….
… is loyaal aan de systemen waarvoor gekozen is;
… hecht aan regels en discipline;
… maakt het werk echt af;
… is gesteld op heldere afspraken;
… let erop dat afspraken consequent worden nagekomen;
… vindt rechtvaardigheid belangrijk;

De kracht van blauw: is consequent, betrouwbaar, voorspelbaar en volhardend en geeft het goede voorbeeld.

 

Bedrijfsnaam

Oranje is binnen het model van waardensystemen de kleur van ‘resultaatgerichtheid’. De achterliggende boodschap van de naam BeOrange (‘wees oranje’) is dan ook ‘wees resultaatgericht’, waarmee de nadruk wordt gelegd op het behalen van de gewenste resultaten binnen een project- of managementopdracht.

Model van waardensystemen

De wijze waarop drijfveren in beeld zijn gebracht, is gebaseerd op het model van waardensystemen. Dit model komt voort uit een onderzoek van de Amerikaanse Professor Clare W. Graves dat plaatsvond van 1952 tot 1959. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek wist Professor Graves in 1971 een helder patroon bloot te leggen dat verklaring geeft aan gedrag van mensen in verschillende omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is een diepgeworteld streven van mensen om adequaat te reageren op hun omstandigheden om te overleven, of om zich verder te ontwikkelen. Het zijn deze patronen die bepalend zijn voor ons functioneren en het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met onze omstandigheden omgaan.

 

Op basis van de theorie van Graves zijn er zeven verschillende drijfveren te onderscheiden, die ieder met een eigen kleur worden aangeduid:

  • Turkoois is voor mensen met een holistische kijk op de wereld.
  • Geel staat voor de drijfveer van mensen die willen analyseren, begrijpen en doorgronden.
  • Groen voor mensen die sociale verbanden vooropstellen.
  • Oranje is de drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien.
  • Blauw wil zekerheid en duidelijkheid creëren.
  • Rood staat voor durf, tempo en kracht.
  • Paars zoekt veiligheid en thuisgevoel.

Bijna ieder mens heeft van de zeven drijfveren wel iets in zich. Tijdens het testen op deze drijfveren worden scores vastgelegd. Deze scores geven een scherp beeld van de persoonlijke drijfveren en de spanningen tussen deze drijfveren. De kleuren paars, blauw, groen en turkoois zijn groepswaarden. Hoge scores op deze waarden geven aan dat het hier om een groepsmens gaat. De kleuren rood, oranje en geel wijzen op een individualist. Hierbij moet worden opgemerkt dat niemand een zuiver groepsmens of individualist is. Iedereen herkent de spanningen tussen ‘ik’ en ‘wij’: hoezeer moet ik aan anderen denken, en hoeveel aan mezelf? Een andere spanning tussen de waarden is de spanning tussen de waarden die op zekerheid zijn gericht (paars, rood, blauw en groen) en de waarden die avontuur zoeken (oranje, geel en turkoois).

De score is een momentopname. De mens is flexibel en is in staat zijn patronen aan te passen aan andere omstandigheden. Het gemeten patroon is in de regel zeer stabiel. Er zijn redelijk sterke veranderingen nodig om een patroon te laten wijzigen. Het is wél heel goed mogelijk dat in het privéleven hele andere waarden op de voorgrond treden dan in een zakelijke omgeving.